પરાનવલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરાનવલ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    અધિનવલ; પરંપરાગત આધુનિકતાવાદી નવલકથાની પ્રતિક્રિયારૂપે આવેલો ફ્રેન્ચ નવલ પ્રકાર (સા.).