પ્રારબ્ધાનુસાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રારબ્ધાનુસાર

અવ્યય

  • 1

    પ્રારબ્ધ મુજબ; નસીબ જોગે.