પ્રારંભશૂર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રારંભશૂર

વિશેષણ

  • 1

    શરૂઆતમાં જ ખૂબ ઉત્સાહ બતાવનાર.

પ્રારંભશૂરું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રારંભશૂરું

વિશેષણ

  • 1

    શરૂઆતમાં જ ખૂબ ઉત્સાહ બતાવનાર.