પ્રારંભિક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રારંભિક

વિશેષણ

  • 1

    પ્રારંભનું; શરૂનું; પ્રારંભે આવેલું.

  • 2

    પ્રાથમિક; પ્રારંભની દશામાં હોય એવું.