પરાવર્તનકોણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરાવર્તનકોણ

પુંલિંગ

  • 1

    દર્શક વસ્તુ પર પડતું કિરણ પાછું ફરતાં પતનકોણથી વિરુદ્ધ દિશામાં ખૂણો કરે છે તે; 'ઍન્ગલ ઑફ રિફ્લેક્ષન'.