પરાવર્તવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરાવર્તવું

transitive and intransitive verb & transitive and intransitive verb

પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
  • 1

    પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
    પરાવર્તન કરવું કે થવું; 'રિફ્લેક્ટ'.