પુરાવો દેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પુરાવો દેવો

  • 1

    સાક્ષી આપવી; સાબિતી રજૂ કરવી.