પુરાવો લેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પુરાવો લેવો

  • 1

    જુબાની લેવી; સાક્ષીની તપાસ કરવી.