પ્રાસાનુપ્રાસી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રાસાનુપ્રાસી

વિશેષણ

  • 1

    પ્રાસાનુપ્રાસવાળું.