ગુજરાતી માં પરિચારિકાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

પરિચારિકા1પરિચારિકા2

પરિચારિકા1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    રોગીની સારસંભાળ લેનાર-'નર્સ'.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી માં પરિચારિકાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

પરિચારિકા1પરિચારિકા2

પરિચારિકા2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    દાસી.