ગુજરાતી

માં પરિચારિકાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પરિચારિકા1પરિચારિકા2

પરિચારિકા1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    રોગીની સારસંભાળ લેનાર-'નર્સ'.

ગુજરાતી

માં પરિચારિકાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પરિચારિકા1પરિચારિકા2

પરિચારિકા2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    દાસી.