પરિતર્પાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરિતર્પાવું

  • 1

    'પરિતર્પવું'નું કર્મણિ.