પરિપત્ર કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરિપત્ર કાઢવો

  • 1

    કોઈ કામ અંગે લાગતા વળગતા લોકો કે સભ્યોમાં તે જણાવતો પરિપત્ર મોકલવો.