પરિપત્ર ફેરવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરિપત્ર ફેરવવો

  • 1

    લાગતાંવળગતાંને પરિપત્ર દેખાડી વળવું-તે મોકલવો.