પરિપાટિ પાડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરિપાટિ પાડવી

  • 1

    ધારો કે પ્રથા થવી.