પરિયા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરિયા

પુંલિંગ

  • 1

    દક્ષિણ હિંદની એક અસ્પૃશ્ય મનાયેલી જાતિ કે તેનો માણસ.

મૂળ

તામિલ પરૈયાન, -ર

પૂરિયા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૂરિયા

પુંલિંગ

  • 1

    એક રાગ.

પ્રિયા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રિયા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વહાલી સ્ત્રી.