પરિવ્રજ્યા લેવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરિવ્રજ્યા લેવી

  • 1

    સંન્યાસ લેવો.