પરિશેષ ઉપપત્તિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરિશેષ ઉપપત્તિ

સ્ત્રીલિંગ

ગણિતશાસ્ત્ર​
  • 1

    ગણિતશાસ્ત્ર​
    'પ્રૂફ બાય એગ્ઝૉશન'.