પરિષદ ભરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરિષદ ભરવી

  • 1

    સભા બોલાવવી-ભેગી કરવી.