પરિહાસક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરિહાસક

પુંલિંગ

  • 1

    મશ્કરો.