ગુજરાતી

માં પરીની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પરી1પુરી2પૂરી3પેરી4

પરી1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પાંખોવાળી દેવતાઈ સુંદરી.

મૂળ

फा.

ગુજરાતી

માં પરીની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પરી1પુરી2પૂરી3પેરી4

પુરી2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  નગરી.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં પરીની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પરી1પુરી2પૂરી3પેરી4

પૂરી3

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  એક તળેલી વાની.

મૂળ

प्रा. पूअलिआ ( सं. पूपिका)

ગુજરાતી

માં પરીની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પરી1પુરી2પૂરી3પેરી4

પેરી4

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  સાંઠાની બે ગાંઠ વચ્ચેનો ભાગ.