પરીક્ષણીય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરીક્ષણીય

વિશેષણ

  • 1

    પરીક્ષ્ય; પરીક્ષા કરવા યોગ્ય કે પરીક્ષા કરવા માટેનું.