પરીક્ષ્ય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરીક્ષ્ય

વિશેષણ

  • 1

    પરીક્ષા કરવા યોગ્ય કે પરીક્ષા કરવા માટેનું.