પરીક્ષાપત્ર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરીક્ષાપત્ર

  • 1

    પ્રશ્નપત્રક; સવાલપત્રક.