પરીક્ષામાં ઊડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરીક્ષામાં ઊડવું

  • 1

    નાપાસ થવું.