પરીક્ષામાં બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરીક્ષામાં બેસવું

  • 1

    પરીક્ષા માટે ઉમેદવાર બનવું.