ગુજરાતી

માં પરીષહની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પરીષહ1પરીષહ2

પરીષહ1

પુંલિંગ

જૈન
  • 1

    જૈન
    ટાઢ, તડકો, ભૂખ, તરસ, વગેરે બાવીસ વિપત્તિઓમાંની પ્રત્યેક કે તે સહેવી તે.

ગુજરાતી

માં પરીષહની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પરીષહ1પરીષહ2

પરીષહ2

જૈન
  • 1

    જૈન
    ટાઢ, તડકો, ભૂખ, તરસ, વગેરે બાવીસ વિપત્તિઓમાંની પ્રત્યેક કે તે સહેવી તે.

મૂળ

सं.