પરોક્ષ ઉપપત્તિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરોક્ષ ઉપપત્તિ

સ્ત્રીલિંગ

ગણિતશાસ્ત્ર​
  • 1

    ગણિતશાસ્ત્ર​
    આડકતરી રીતની સાબિતી; 'ઇંડિરેક્ટ પ્રૂફ'.