પ્રોષિતભર્તૃકા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રોષિતભર્તૃકા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    જેનો પતિ વિદેશ ગયો હોય તેવી (નાયિકા).