પર્યાયકોશ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પર્યાયકોશ

પુંલિંગ

  • 1

    સમાનાર્થી શબ્દોનો કોશ; 'થિસૉરસ'.