પરે ફૂટવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરે ફૂટવી

  • 1

    સવાર થવું.