પર મૂકવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પર મૂકવાં

  • 1

    પાંખો આવવી; પરાક્રમ કરવું.