પેલા જન્મમાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેલા જન્મમાં

  • 1

    આવતે અવતાર.

  • 2

    કદી નહીં.