પલીતો મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પલીતો મૂકવો

  • 1

    જામગરી સળગાવવી.

  • 2

    ઉશ્કેરવું; ઊભું કરવું.