પ્લૉટ પાડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્લૉટ પાડવા

  • 1

    જમીનના મોટા ટુકડામાંથી નાના વિભાગ કરવા.