પળિયાં આવવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પળિયાં આવવાં

  • 1

    વાળ ધોળા થવા; ઘડપણ આવવું.