પૂળો ઊઠવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૂળો ઊઠવો

  • 1

    સળગી જવું; નાશ પામવું.