પવન કાઢી નાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પવન કાઢી નાખવો

  • 1

    મિજાજ ઉતારવો.