પવન છૂટવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પવન છૂટવો

  • 1

    પવન સરવો.

  • 2

    પવન વહેવા લાગવો.