પવન લાગવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પવન લાગવો

  • 1

    શરીર ઉપર પવનની માઠી અસર થવી.

  • 2

    અસર થવી.