પુષ્ટિ મળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પુષ્ટિ મળવી

  • 1

    ટેકો મળવો; સમર્થન મળવું.