પુષ્પિતાગ્રા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પુષ્પિતાગ્રા

પુંલિંગ

  • 1

    એક છંદ.