પુસ્તકિયો કીડો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પુસ્તકિયો કીડો

પુંલિંગ

  • 1

    ગ્રંથકીટ; પુસ્તકોમાં જ ડૂબેલો રહેનાર; 'બૂકવર્મ'.