પસતાગિયો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પસતાગિયો

પુંલિંગ

  • 1

    પસ્તાગિયો; કાછિયો.

પસ્તાગિયો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પસ્તાગિયો

પુંલિંગ

  • 1

    પસતાગિયો; કાછિયો.