ગુજરાતી

માં પસતાગિયોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પસતાગિયો1પસ્તાગિયો2

પસતાગિયો1

પુંલિંગ

  • 1

    પસ્તાગિયો; કાછિયો.

ગુજરાતી

માં પસતાગિયોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પસતાગિયો1પસ્તાગિયો2

પસ્તાગિયો2

પુંલિંગ

  • 1

    પસતાગિયો; કાછિયો.