ગુજરાતી

માં પસ્તીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પસ્તી1પુસ્તી2

પસ્તી1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  નકામા-રદ્દી કાગળ.

 • 2

  ઉપરાણું.

ગુજરાતી

માં પસ્તીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પસ્તી1પુસ્તી2

પુસ્તી2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પસ્તી.

 • 2

  મજબૂતી માટે કરેલું ચણતર કરેલું ચણતર કે પ્લાસ્ટર (ઘરના પાયા ઇ૰ આગળ).