પૈસાનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૈસાનું

  • 1

    પૈસાની કિંમતનું; તુચ્છ.