પૈસાના કાંકરા કરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૈસાના કાંકરા કરવા

  • 1

    પૈસા ઉડાવી દેવા; પૈસાનો ગેરઉપયોગ કરવો.