પૈસાના ખેલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૈસાના ખેલ

  • 1

    પૈસાને જોરે કરી શકાય તેવા મોજશોખ કે ખર્ચ.