પૈસાના ચાળા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૈસાના ચાળા

  • 1

    પૈસાને જોરે કરી શકાય તેવા મોજશોખ કે ખર્ચ.