પૈસાનું પાણી કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૈસાનું પાણી કરવું

  • 1

    પૈસા નકામા ઉડાવી દેવા.