પૈસા ઉડાડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૈસા ઉડાડવા

  • 1

    ઉડાઉપણે પૈસા ખર્ચવા.